VSN - Visokotlačne pumpe

  • Q = 6 – 120 l/s
  • H = 80 – 2100 m
  • p = 250 bar
  • t = 10 – 180 ºC
  • nmax = 2900 rpm
  • Katalog VSN.pdf 

VSN pumpe su centrifugalne, s više stupnjeva u horizontalnoj izvedbi. Namjenjene su za dobavu napojne vode u energanama, temperature do 180 oC

NN